Τηλ. επικοινωνίας: 6940 188 555

Γενικά
Οι παρακάτω γενικοί όροι εμπορικών συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες και αποδόσεις που παρέχονται απο την SPHERE WEB SOLUTIONS. Αντιτασσόμαστε ρητός με άλλους παρεκκλίνοντας κανονισμούς και όρους που καθορίζονται από τον αγοραστή και διαφωνούν με εκείνους που περιλαμβάνονται εδώ. Όλες οι ειδικές συμφωνίες απαιτούν τη γραπτή επιβεβαίωση από τη μεριά μας. Η SPHERE WEB SOLUTIONS έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, να αλλάξει ή να συμπληρώσει αυτούς τους γενικούς όρους εμπορικών συναλλαγών με ανάλογη προθεσμία ειδοποίησης. Πριν απο την αλλαγή εισερχόμενες παραγγελίες επεξεργάζονται με τους τότε ακόμη έγκυρους όρους εμπορικών συναλλαγών.

Αγορά Υπηρεσιών
Η αγορά υπηρεσιών αφορά είτε κατασκευές ιστοσελίδων και Εφαρμογών. είτε φιλοξενία ιστοχώρων. Κατά το πέρας της κατασκευής μιας ιστοσελίδας ή εφαρμογής ο αγοραστής λαμβάνει ειδοποίηση με το ποσό της αγοράς το οποίο έχει συμφωνηθεί με την ανάθεση του έργου. Η φιλοξενία της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής είναι ετήσια και πληρώνεται προκαταβολικά. Αν παρέλθει η προθεσμία πληρωμής και ο αγοραστής δεν έχει πραγματοποιήσει πληρωμη η SPHERE WEB SOLUTIONS διατηρεί το δικαίωμα να θέσει εκτός λειτουργίας τη φιλοξενεία μέχρι να ληφθεί η πληρωμή. Σε όλες τις συναλλαγές συμπεριλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% και για ποσά άνω των 300 ευρώ αφαιρείται το ποσό της παρακράτησης φόρου που αποδείδεται από τον αγοραστή. Μετά το πέρας της αγοράς θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει το αντίστοιχο παραστατικό και θα σας ταχυδρομηθεί την επομένη εργάσιμη το πρωτότυπο.

Χρόνος παράδοσης
Οι υπηρεσίες ανανεώνονται αυτόματα την ίδια στιγμή. Αν η ημερομηνία της λήξης έχει παρέλθει ή πρόκειται για νέα υπηρεσία, μπορεί να χρειαστεί από 4 εώς 48 ώρες ώρες για να επανέλθει η σωστή λειτουργία λόγω της ενημέρωσης των Nameservers από τους παρόχους.

Παροχή Υπηρεσιών
Προσφέρουμε απομακρυσμένες υπηρεσίες κατασκευής, σχεδιασμού και παραμετροποίσης για όλες τις υπηρεσίες μας οι οποίες διατίθενται στην ιστοσελίδα μας και κατόπιν συμφωνίας. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη χρήση από τον αγοραστή.

Παρά το προσεκτικό έλεγχο των ιστοσελίδων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την περίπτωση, ότι οποιαδήποτε αναφορά ή πληροφορία είναι αβάσιμη ή ανακριβείς, για την πληρότητα ή ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, στοιχεία, αριθμούς, φωτογραφίες και δημοσιεύσεις. Οι ευθύνες που μπορεί να αποδοθούν απέναντι στην εταιρία SPHERE WEB SOLUTIONS, που αναφέρονται για βλάβες υλικού ή ιδεαλιστικού είδους, που προκλήθηκαν για παράδειγμα με την χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών γενικά αποκλείονται.

Τα πνευματικά δικαιώματα για οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου προφυλάσονται. Οποιαδήποτε διπλασιασμός ή χρήση των αντικειμένων δεν επιτρέπεται χωρίς τη συμφωνία του συντάκτη.

H SPHERE WEB SOLUTIONS διατηρεί ρητώς το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, να κάνει τροποποιήσεις ή συμπληρώματα στις παρεχόμενες πληροφορίες και προσφορές. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδεμένων σελίδων (links).