Τηλ. επικοινωνίας: 6940 188 555

Δικαίωμα Ακύρωσης
Έχετε το δικαίωμα ακύρωσης της πληρωμής σας εντός 14 ημερών. Η επιστροφή γίνεται από μας αποδεκτή μόνο αν ενημερωθούμε για το λόγο της ακύρωσης μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα. Ο χρόνος επιστροφής των χρημάτων έγκειται στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές των τραπεζών.